Pomiar oświetlenia:

Pomiary natężenia oświetlenia:
- ogólnego
- awaryjnego
- na stanowiskach pracy

Pomiary luminancji (jaskrawości):
- dróg i tuneli
- sygnalizacji i znaków drogowych
- negatoskopów
- reklam świetlnych
- opraw oświetleniowych